Training Eigen Kracht

Zelfstandig problemen oplossen, antwoorden vinden op vragen waar je mee zit, weten hoe je je leven op orde brengt en houdt. In de training Eigen Kracht draait het onder meer om deze zaken. Het is een op de deelnemer gerichte training: zijn of haar situatie is uitgangspunt voor de thema;s en situatie die we behandelen. telkens kan de cursist die vertalen nar de eigen situatie met de vraag: hoe zou ik dat aanpakken?

De training geeft de deelnemers niet alleen tools en tips, maar bouwt ook het vertrouwen op dat ze meer kunnen dan ze denken.