header

08 april 2020

Hallo reader reader,

Uit het veld - Corona-info

Begeleiding in aangepaste vorm

WIJ 3.0 heeft haar begeleidingsactiviteiten aangepast naar de opgelegde beperkingen vanwege covid-9. Dit betekent dat de trajecten voor re-integratie vooral via telefoon/ whatsapp gebeuren. Daarnaast worden er met klanten wandelafspraken gemaakt. De dagactiviteiten zijn opgeschort maar via een activiteitenoverzicht is er een aanbod van zinvolle dingen om thuis te doen. Ook hier krijgen deelnemers begeleiding door hun begeleiders via vooral telefonische contacten.
IMG_0461
Nieuwe cliënten voor de dagactiviteiten en re-integratietrajecten kunnen gewoon aangemeld worden. Eerst zal er een telefonisch contact zijn en zodra dit mogelijk is een afspraak op locatie.
Collage_Fotor-groepsillustratie-activiteiten

Activiteiten en structuur

De contacten met alle cliënten zijn sinds 9 maart telefonisch voortgezet. We merken dat naarmate de beperkende maatregelen langer duren veel cliënten het erg moeilijk krijgen. Er is sprake van stress, somberheid en eenzaamheid.
Via een selectie van activiteiten en een suggestie voor een dagschema bieden we hier ondersteuning. Cliënten hebben een eerste selectie via een digitale brochure ontvangen. Op de website zijn alle activiteiten ook te vinden. Wekelijks voegen we activiteiten toe. Kenmerkend is dat ze laagdrempelig zijn en niet altijd een computer en internet vragen.

Herstart activiteiten op locatie?

Kunnen er al weer activiteiten van start, voor degenen die het het meest nodig hebben? Die vraag klinkt steeds nadrukkelijker en wij willen daar graag positief op reageren. Maar, van rood naar oranje, kan alleen gedoseerd en met in achtneming van de juiste veiligheid. Deze week inventariseren wij wat voor welke deelnemers we kunnen gaan doen. Vanaf week 16 willen we de deelnemers die het het hardst nodig hebben weer op locaties een activiteit gaan aanbieden.

Stadsbrug als maatschappelijk opvang

De locatie Stadsbrug is vanwege de covid-19 crisis een voltijds opvangvoorziening geworden voor dak- en thuislozen. Zowel in de nacht als overdag bieden wij onderdak naar tientallen mensen van deze doelgroep. Het vraagt veel en extra inzet van medewerkers van WIJ 3.0 om de opvang in goede banen te geleiden.
Om bij te dragen aan een veilige werkomgeving is atelier Naald & Draad gestart met het maken van geschikte mondkapjes.
Collage mondkapjes - april 2020
P1110847

WIJ 3.0 actief in de Klinieken

De covid-19 crisis stelt zorgverleners in de GGZ voor nieuwe uitdagingen. WIJ 3.0 heeft in overleg met Altrecht en Fivoor besloten haar activiteiten voor patiënten voort te zetten. Dit gebeurt via een beperkter programma dan voorheen. Hiermee ontlasten wij de druk van het zorgpersoneel. En we bieden patiënten blijvend de broodnodige afleiding.

Digiwijs 3.0 past haar lesactiviteiten aan

Digiwijs 3.0 kan door de algemene beperkingen geen groepscursussen meer aanbieden. Als alternatief is met alle vrijwilligers nu ingezet op 1-op-1 ondersteuning en hulp. Cursisten kunnen daarnaast ook zelf aan de slag met Oefenen.nl. Er is hiertoe een instructie gemaakt. En er zijn telefonische hulplijnen ingesteld: 06-57451957 en 06-57435752. Bellers krijgen hulp via deze nummers dinsdags van 10 tot 12 uur en donderdags van 13 tot 15 uur.
P1030182

Contact in corona-tijd

Voor onze cliënten is er een apart emailadres geopend voor vragen over de begeleiding en de activiteiten thuis: blijfmeedoen@wij30.nl
Er is een corona-infotelefoon met actuele berichten over onze dienstverlening: 06-46882164.

Ander nieuws

De activeringscoaches van WIJ 3.0 stellen zich voor

WIJ 3.0 beschikt sinds enkele maanden over een paar activeringscoaches: Jasper van der Vooren en Lotte Peek. Wat doen ze?

We treffen elkaar in een kaal kamertje in locatie de Stadsbrug aan Kon. Wilhelminalaan. Later valt fotograaf Gerbrand Langenberg binnen. Het gesprek is al in volle gang. We hebben dan al besproken dat nieuwe deelnemers een intakegesprek voeren met Jasper of Lotte. Lotte: “In dat gesprek maken we kennis met de deelnemer en horen we wat hij wil doen. Of als dat nog niet zo duidelijk is, kijken we naar welke interesses er zijn. Wij zoeken dan een meest passende plek.”
bij artikel Activeringscoaches - Jasper (l) en Lotte (r)
De hulp van de activeringscoach bij het vinden van een plek hoeft niet altijd. Lotte: “Sommigen doen het zelf. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. We merken dat veel deelnemers dit eerste contact met ons wel prettig vinden. Wij weten goed wat zoal mogelijk is.”
Jasper is al enkele maanden langer bezig als activeringscoach dan Lotte. “In het begin is er veel tijd gestoken in het wegwerken van achterstanden in de registratie. Dat is niet altijd het leukste deel van het werk, moet ik zeggen. Leuker is om te spreken met nieuwe deelnemers en hun op weg te helpen.” ... Lees hier verder.
brede baten

Onderzoek SCP: waarde arbeidstoeleiding groter dan gedacht

Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep doen op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als zij werk hebben. Ook neemt het risico op crimineel gedrag af. Deze bevindingen van het Centraal Plan Bureau/ Sociaal en Cultureel Planbureau onderstrepen het belang van een succesvolle arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen voor henzelf maar ook voor de samenleving als geheel.
Een grove schatting van de maatschappelijke besparingen van werk voor mensen uit de voormalige Wsw-doelgroep bedraagt – in geld uitgedrukt – 5000 euro per jaar. Deze besparingen komen bovenop de directe besparingen op bijvoorbeeld de bijstandsuitkering. Meer dan de helft van deze baten slaat niet direct neer bij gemeenten, maar bij zorgverzekeraars of het Rijk.
Het SCP trekt de conclusie dat een effectieve arbeidstoeleiding onderdeel moet uitmaken van een integraal gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Mensen met een arbeidsbeperking worden hierdoor immers niet alleen aan een baan geholpen, maar zien ook hun behoefte aan Wmo-ondersteuning afnemen. Deze afname zit niet alleen in een lager gebruik van arbeidsmatige dagbesteding – een mogelijk substituut voor een door de gemeente gesubsidieerde werkplek – maar ook in een kleiner beroep op andere Wmo-voorzieningen. Met deze aanpak besparen gemeenten dus niet alleen op de bijstand, maar ook op de Wmo.
BLOOEY_Remko+Verhaagen_BALK+06

Metaalwerkplaats 'verlicht'

De Metaalwerkplaats werkt al enige tijd nauw samen met ontwerper Remko Verhaagen van Blooey. Eerder werd er gezamenlijk gewerkt aan ontwerp en productie van een afvalbak voor Provincie Zuid-Holland. Recent heeft de samenwerking geleid tot het maken van een wandlamp, model BALK. Ook in Corona-tijd kan de productie hiervan op een beperkt niveau doorgaan.
De fraaie lampen zijn te verkrijgen voor 119,- euro.

Goed om te weten...

Dagbegeleiding Ouderen WIJ Plus breidt uit

De dagbegeleiding WIJ + zal worden voortgezet en uitgebreid. Dit volgt uit een evaluatie van de pilot. Eerder had WIJ 3.0 ook een gunning verworven van gemeente Utrecht tot deze specifieke activiteit. WIJ Plus richt zich op ouderen met ernstige psychische klachten. De dagbegeleiding vindt plaats in locatie de Strooij in Overvecht. Hier is een mooie ruimte ingericht. De plek biedt mogelijkheden tot activiteiten zowel binnen als buiten.
P1029603

Hulp nodig?

Zit u met een vraag over activering? En vindt u het fijn even ruggespraak te hebben? Dat kan via casus@wij30.nl. U deelt geanonimiseerd uw casus met ons en wij adviseren.
Met deze Nieuwsbrief informeren we partners en geïnteresseerden over onze activiteiten en belangwekkende zaken rondom wmo en participatiewet. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief de toezending beëindigen. (Redactie)
icoon-postbezorging-groot
Colofon: tekst WIJ 3.0, foto's: Gerbrand Langenberg en Remko Verhaagen.
facebook twitter 
MailPoet