header

07 mei 2019

Hallo ,

Uit het veld....

Klus na klus na klus....

Wijkbedrijf - A2
De deelnemers van Wijkbedrijf hebben in de voorbije weken weer mooi werk verricht: gesnoeid, tuinen gefatsoeneerd en terrassen aangelegd. En dit is nog maar een kleine greep!
collage voor en na tuin maart 2019
collage terras Wijkbedrijf 2

Chig one dress blij met Naald&Draad

Aan deze fraaie jurken werken momenteel vrouwen van Naald & Draad. Ze doen dat in opdracht voor Chig one Dress. Het model van de jurken komt uit Tibet. Dit model is Chig one Dress in Nederland in de markt aan het zetten. Er zijn er al verschillende verkocht.
Drie dagen per week verzamelen tussen de 6 en 10 vrouwen zich bij Naald & Draad rond de grote naaitafel vol stoffen en knopen. Het zijn vrouwen die vanwege verstandelijke, lichamelijke, psychische en/of sociale problemen moeite hebben actief deel te nemen aan de samenleving.
De vrouwen komen hier om praktische kennis en vaardigheden op te doen, maar ook om wat structuur en balans te vinden. Uitspraken van enkele vrouwen:
“Voor mij gaat het er vooral om dat ik structuur krijg en dat ik leer doorzetten. Ik heb de neiging snel op te geven en weg te gaan.”
“Hier is de rust en structuur die ik nodig heb."
chig one dress 2

Strooy Actief van start

In april is Strooij Actief gestart. Met eenvoudige activiteiten en een lunch richt het zich op buurtbewoners van locatie De Strooij. Doel is meer inloop te krijgen en bewoners te stimuleren actief te worden.
De lunch is elke woensdag van 12:00 tot 13:30 uur. Kosten: 1 euro. Aanmelden kan via 06-52057702 (Willem Klein Hesselink)
strooij actief

Zuilen rekent op Digiwijs

De Rabobank foundation gaf vorig jaar een subsidie aan digiTaalhuisutrecht om in Zuilen een project te doen op een passend aanbod voor het leren van taal- en digitale vaardigheden. Digiwijs 3.0 werkt in digiTaalhuis samen met de Bibliotheek Utrecht en Taal doet Meer. Inmiddels liggen er verschillende leskaarten die bewoners helpt met taal en digitaal en dit doet rond het thema bankzaken. Meerdere vliegen in een klap dus. In maart gaat er begonnen worden met de eerste bijeenkomsten en gaan we goed bijhouden wat werkt en wat niet. De hoop is om met hulp van de Rabobank ook op deze manier in meer wijken een aanbod te doen aan bewoners.
stappenwijzer

Goed om te weten

Wij 3.0 introduceert: Studiehuis 3.0

logo Studiehuis
Voor wie moeite heeft thuis studeren, snel is afgeleid bij het begin van een opdracht of de lesstof. moeite heeft met met plannen, reflectie doen of structuur aanbrengen, is er nu Studiehuis 3.0. Studiehuis 3.0 biedt de mogelijkheid om in een rustige omgeving op een gestructureerde manier toe te werken naar het afronden van een opleiding of cursus. Het Studiehuis biedt
  • Coachende begeleiding (geen huiswerkbegeleiding)
  • Hulp bij studieplanning
  • Mogelijkheid voor trajectbegeleiding na de opleiding
Studiehuis 3.0 bevindt zich op de eerste verdieping van de Stadsbrug. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ernst Bechthum.

Nieuwe re-integratiekansen voor klanten UWV

Voor klanten van het UWV biedt WIJ 3.0 sinds 1 mei een nieuwe mogelijkheid om zich voor te bereiden op weer te gaan werkenk. De nieuwe dienstverlening is er specifiek voor klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de trajecten Werkfit of Naar werk, trajecten die wij al lange tijd uitvoeren. Doel van de nieuwe dienstverlening is om (ervaren) belemmeringen en emoties die klanten tot apathie hebben gebracht te doorgronden en te verminderen. En om ze fysiek en mentaal weerbaarder te maken. En meer zicht te krijgen op competenties en belastbaarheid. Dit laatste gebeurt via een praktijk-assessment ofwel door deel te nemen aan onze werkactiviteiten.
Voor meer informatie over de nieuwe dienstverlening voor klanten van het UWV bel met 030-2926515 (Maja Miedema).
logo UWV

Diversiteit komt per fiets

Op verzoek van RijksWaterstaat heeft de Fietsenmakerij Fiets&IK een regenboogfiets gemaakt. Zoals alle fietsen vanuit de fietsenmakerij is dit het product van deelnemers die hard bezig om grip op hun leven te krijgen en een plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt in te nemen. Het verzoek kwam van de diversiteitscoördinator van RWS. Hij wilde 8 fietsen laten ‘pimpen’ op symbolische en kleurrijke wijze. En daartoe samen te werken met ‘een organisatie waar een divers personeelsbestand al bewezen is.’ De eerste fiets is onlangs verloot.
Winnaar_Regenboogfiets_Roadshow 2018 (1)

Hulp nodig?

Zit u met een vraag over activering? En vindt u het fijn even ruggespraak te hebben? Dat kan via casus@wij30.nl. U deelt geanonimiseerd uw casus met ons en wij adviseren.
Met deze Nieuwsbrief informeren we partners en geïnteresseerden over onze activiteiten en over belangwekkende zaken rondom wmo en participatiewet. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief de toezending beëindigen. (Redactie)
icoon-postbezorging-groot
facebook twitter 
MailPoet