header

05 november 2019

Hallo reader reader,

Uit het veld....

Complex Archimedelaan ontruimd

In de maand augustus hebben vele deelnemers van het Wijkbedrijf hard gewerkt aan de ontruiming van een groot complex aan de Archimedeslaan in Utrecht. Het pand was ooit in gebruik als onderwijsgebouw en fungeerde de laatste jaren als woonplek voor studenten. Dat gaf veel werk. De ontruiming was nodig omdat het complex nu leeg staat en plaats gaat maken voor nieuwbouw van ruim 2000 woningen en enkele voorzieningen.
P1058618
Collage klus archimedeslaan
P1028347

Leren lassen en dan, als het kan, verkassen

Onlangs ontvingen acht lassers bij metaalwerkplaats Maliegilde hun diploma. Voor het behalen van het certificaat volgen de lassers hun opleiding in de werkplaats, zowel voor de theorie als het praktijkdeel. Met een examen waarin ze proefstukken moesten lassen bewezen ze het vak goed te beheersen. Bestuurder Menno van Piggelen reikte de diploma's uit. De opleiding is in de metaalbranche erkend. Met hulp van trajectbegeleiders zijn enkele lassers begonnen werk te vinden.
Meer informatie over de lasopleiding vindt u hier.

Metaalwerkplaats maakt innovatieve afvalbak

We blijven nog even bij de Metaalwerkplaats. De Metaalwerkplaats is nauw betrokken bij een vraag van Provincie Zuid-Holland voor het ontwerpen van een nieuwe afvalbak. Die afvalbak moet aa de eisen van de circulaire economie voldoen en zou aan wegen en andere openbare ruimtes moeten komen.
met-Remko-Verhaagen
Deelnemers van de Metaalwerkplaats zijn door ontwerper Remko Verhaagen (foto, 2e van links) en werkbegeleider Rogier Erich (foto, 1e van links) betrokken geweest bij het ontwerp. En ook zorgde de werkplaats voor de productie van een prototype.

In het nieuws

IPS doet het goed

Het aantal IPS-trajecten in Nederland groeit sterk. Dit meldt Phrenos, wegbereider van de methodiek in Nederland. In 2014 boden 5 ggz-instellingen IPS aan en in 2018 waren dat er al 31. Het aantal individuele trajecten verdubbelde ruim in twee jaar tijd: van 1.769 IPS-cliënten in 2016 tot 3.869 cliënten in 2018. Ruim 30% hiervan was aan het werk.
wjritman_160510_225
WIJ 3.0 voert al ruim twee jaar IPS-trajecten uit voor Altrecht. Inmiddels doen we dit ook voor gemeente Utrecht. Van de 120 IPS-klanten bij WIJ 3.0 zijn er 50 aan het werk.
Phrenos verwacht dat het percentage IPS'rs aan het werk groeit naar ruim 40%. Daar zit WIJ 3.0 al boven. Een hele prestatie aangezien 40%, in vergelijking met de resultaten van andere re-integratiemethoden, als hoog wordt gekenschetst door Phrenos.
logo Phrenos

Uitbreiding

Aanvankelijk konden in Nederland alleen mensen met ernstige psychische aandoeningen (chronische klachten als psychosen) van de IPS-aanpak profiteren. IPS gaat echter uitbreiden naar mensen met vaker voorkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, kortdurende depressie, persoonlijkheidsstoornissen en AD(H)D. Phrenos onderzoekt op dit moment, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), hoe IPS succesvol kan worden ingezet voor deze veel grotere doelgroep. Door haar opdracht voor gemeente Utrecht loopt WIJ 3.0 hierin al voorop.

Computerlessen in 2020

In juli ontvingen ruim tien cursisten van Digiwijs 3.0 een certificaat voor de door hun geleverde prestatie. Met hen behaalden zo dit jaar al honderden Utrechters hun certificaat. De uitreiking gebeurde door wethouder Kees Diepeveen. Hij kreeg een boodschap mee van WIJ 3.0, de Bibliotheek, DOCK en Taal doet Meer om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoende aandacht houdt voor het leren van digital en taal. Met name het nieuwe plan Samen voor Overvecht ontbeerde de aandacht hiervoor.
De oproep heeft effect gehad. In 2020 blijft in Overvecht en in Kanaleneiland twee maal in de week een Doe Mee Startpunt voor iedereen die iets wil gaan doen met digitaal en taal. Daarnaast zal Digiwijs 3.0 in deze wijken en in Noordwest, Zuid, LeidscheRijn en Vleuten/ en De Meern wekelijks computerlessen verzorgen.
Collage_uitreiking_certificaten_2019

Gemeente Utrecht gunt WIJ 3.0 diverse opdrachten

De gemeente Utrecht heeft op een drietal aanbestedingen positief gereageerd op de inschrijving van WIJ 3.0. Het betreft: Arbeidsmatige Activering, dagbegeleiding Ouderen en Individuele Begeleiding (niet te verwarren met Trajectbegeleiding).
WIJ 3.0 zal als gevolg de komende jaren ruim 250 plekken aanbieden in de stad voor deelnemers met een wmo-indicatie arbeidsmatig activeren. Daarnaast zal zij jaarlijks ruim 13 individuele begeleidingstrajecten uitvoeren. Hoewel hierbij meerdere levensgebieden de aandacht krijgen is in onze benadering activering wel telkens de centrale opgave in de begeleiding. Tenslotte zal WIJ 3.0 doorgaan met het bieden van dagbegeleiding aan ouderen met psychiatrische problematiek. Een pilot daartoe is dit jaar al gestart.
IMG_7623

"Werken aan mijn toekomst"

“Toen ik de knop eenmaal had omgezet, was het niet zo moeilijk. Ik voel me goed en kan weer bouwen aan mijn toekomst.“ Alex (29) is kandidaat bij Springplank 030. Dit is een pilot van de Tussenvoorziening, WIJ 3.0 en het Eindhovense bedrijf Springplank. Hiermee willen we mensen zonder werk en woning versneld aan betaald werk en woonruimte helpen. In april …
Meer lezen
P1110125
P1170238

Warmte nodig?

Recent heeft gemeente Utrecht weer een grote lading hout afgeleverd bij de Strooij. Daar hakken deelnemers van het Wijkbedrijf weer mooie zakjes haardhout van.
Te koop voor € 60,- de kuub. Dat geeft een dubbel warm gevoel want het helpt deelnemers om goed en zinnig werk te doen.

Heb je interesse in haardhout? Of ken je anderen die interesse hebben? Bel dan met Martijn Heus op 0637446341. Halen en brengen: beide is mogelijk. Meer weten? Kijk op de website.

Goed om te weten...

Parttime werken vanuit de bijstand helpt

Bijstandsgerechtigden die parttime werken, al is het maar enkele uren per week, verlaten drie keer vaker de bijstand dan mensen die volledig van hun uitkering leven. Divosa meldt dit in haar rapport over Parttime werk in de bijstand. Als reden geeft zij aan dat het parttime werk een netwerk oplevert met collega’s en het een opstap is naar meer uren werk. Het percentage bijstandsgerechtigden dat momenteel parttime werkt is niet meer dan ruim 8%.
logo Divosa
Vanuit de bijstand in deeltijd gaan werken vraagt moed, zo stelt het Divosa-rapport. De bijstandsgerechtigde krijgt te maken met verandering van toeslagen, een meer ingewikkelde manier om inkomen te berekenen, brieven met terugvorderingen en een inkomen dat niet altijd even goed is te voorspellen. Een “wiebelbootje”, zo schetst Divosa de situatie. Het helpt, zo is een conclusie, als bijstandsgerechtigden de ‘beloning’ van de stap naar parttime-werk beter vooraf in beeld hebben.

Onbelaste vergoeding 2019 en 2020 verruimd

Voor 2019 en 2020 is de onbelaste vrijwilligersvergoeding verruimd. In plaats van 1.500 euro per jaar mag men 1.700 euro per jaar aan vergoeding ontvangen zonder fiscale gevolgen. Dit jaar is daarmee de onbelaste vergoeding 170 euro per maand met een maximum van 1.700 euro per jaar.
geld

Naald & Draad kansrijker voor meer deelnemers

Het naaiatelier Naald & Draad is sinds kort ook gekwalificeerd voor niveau 3 van de opleiding Mode & Maatkleding van het ROC. Eerst was het alleen voor niveau 1 en 2. Deze uitbreiding is er gekomen toen uit contact met de opleiding Mode & Maatkledingvan ROC in Hilversum bleek, dat de opleiding alleen belang had bij een aanbod op niveau 3 en 4.
P1170169
En hier waren, zo was de ervaring bij het ROC, maar weinig geschikte stageplekken in beschikbaar. Hierop is in overleg met stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven een erkenning verkregen voor niveau 3. Deelnemers op dit niveau kunnen hierdoor stage lopen voor een opleiding allround Medewerker Mode- / Maatkleding.

Van de organisatie

Veilig emailen

Het is voor niemand prettig als persoonlijke informatie op een plek terecht komt waar het niet hoort. Of ingezien kan worden door mensen die er niks mee te maken hebben. Wij werken veel met persoonlijke informatie, soms niet zo gevoelig maar regelmatig zeer gevoelig. Als we met die informatie emailen is het prettig te weten dat dat veilig gebeurt. En sinds strengere regelgeving (AVG) moet het ook van de wetgever.
WIJ 3.0 werkt daarom sinds begin november met Zivver. Via deze weg worden emails veilig verstuurd; ze gaan versleuteld naar Zivver en deze attendeert de geadresseerde(n) van de email dat er een bericht voor hem/ haar is. Met een separaat toegezonden code kan de ontvanger de email binnenhalen.
Meer over veilig emailen leest u op onze website.
zivver

Dagbegeleiding Ouderen: klaar voor de start

De eerste ouderen zijn in de voorbije weken de drempel overgestapt en bezoeken wekelijks onze dagbegeleiding WIJ +. De dagbegeleiding vindt plaats in locatie de Strooij in Overvecht. Hier is een mooie ruimte ingericht. De plek biedt mogelijkheden tot activiteiten zowel binnen als buiten.
P1029603
P1029614

Wat is het?

Ouderen met ernstige psychiatrische problemen vinden niet of moeilijk een plek in de gangbare dagbegeleiding. Reden is hun behoefte an begeleiding en hun gedrag waar begeleiders vaak onvoldoende kennis van hebben om er goed mee om te gaan. Daarom is door gemeente Utrecht en WIJ 3.0 bedacht een pilot te doen met dagbegeleiding specifiek voor deze groep ouderen.

Hulp nodig?

Zit u met een vraag over activering? En vindt u het fijn even ruggespraak te hebben? Dat kan via casus@wij30.nl. U deelt geanonimiseerd uw casus met ons en wij adviseren.
Met deze Nieuwsbrief informeren we partners en geïnteresseerden over onze activiteiten en over belangwekkende zaken rondom wmo en participatiewet. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief de toezending beëindigen. (Redactie)
icoon-postbezorging-groot
facebook twitter 
MailPoet