Maandelijks archief: juli 2019

Wethouder Diepeveen maakt zich sterk voor digiTale eigen kracht

Onlangs reikte wijkwethouder Overvecht, Kees Diepeveen, certificaten uit aan cursisten van Digiwijs 3.0. De cursisten hadden de hele cursus van 10 weken afgemaakt en bewezen hun vaardigheid met computeren te hebben verbeterd.

Voordat de certificaten door de wethouder overhandigd werden ging hij in op een appèl van verschillende digitaal- en taalpartners in de wijk. Zij maken zich zorgen over het aanbod van digitaal- en taaltrainingen vanaf volgend jaar. Het Ambitiedocument Samen voor Overvecht negeert deze onmisbare bouwsteen om van Overvecht een meer sociaal inclusieve wijk te maken en bewoners die het nodig hebben meer kans te bieden om zelfredzamer te worden.

In reactie op dit appèl stelde wethouder Diepeveen dat hij de zorgen wilde wegnemen: de gemeente wil blijvend de extra inzet op aanbod voor bewoners om digitaal en in taal sterker te worden blijven steunen.

Inmiddels hebben Digiwijs 3.0, Taal doet Meer, de Bibliotheek en DOCK als digiTaalalliantie hun activiteiten voor komend jaar bij de gemeente bekend gemaakt. In het najaar wordt duidelijk waar de toezegging van de wethouder toe leidt en welke extra aanbod in 2020 mogelijk is.

werken aan mijn toekomst

“Toen ik de knop eenmaal had omgezet, was het niet zo moeilijk. Ik voel me goed en kan weer bouwen aan mijn toekomst.“

Alex (29) is kandidaat bij Springplank 030. Dit is een pilot van de Tussenvoorziening, WIJ 3.0 en het Eindhovense bedrijf Springplank. Hiermee willen we mensen zonder werk en woning versneld aan betaald werk en woonruimte helpen. In april zijn de eerste zes kandidaten gestart.

Het is leuk om weer aan het werk te zijn
“Het is heel snel gegaan. Eind april ben ik begonnen bij Springplank 030. Na twee weken kon ik aan de slag bij Landhuis in de Stad, een restaurant in Utrecht”, vertelt Alex enthousiast. “Ik heb daar één proefdag gedraaid, daarna kreeg ik een jaarcontract. Het is leuk om weer aan het werk te zijn! Maar het belangrijkste is dat mijn input wordt gewaardeerd. Eerder werkte ik op plekken waar ik recepten tot de letter moest volgen. Mijn input werd gehoord, maar er werd niets mee gedaan.”

Mijn sombere periode
“Voordat ik bij Springplank 030 begon, was ik dakloos. Ik zat al een tijdje niet lekker in mijn vel, ik noem het mijn sombere periode”, zegt Alex. “Nadat ik zes jaar in het buitenland had gewoond en gewerkt, kwam ik weer terug in Nederland. Ook hier voelde ik me niet happy. Ik stopte met werken en betaalde geen huur meer. Uiteindelijk raakte ik mijn kamer kwijt en kwam ik bij de NoiZ (nachtopvang) terecht. Daar hoorde ik over Springplank.”

Alex woont samen met vijf andere kandidaten aan Springplank 030 in het gastenverblijf van ’t Groene Sticht. “Dat bevalt me goed. Ik woon samen met anderen, maar heb wel mijn eigen plek. Iedereen zit in een soortgelijke situatie, daar praten we met elkaar over. Ook wensen we elkaar succes. Inmiddels voel ik me weer goed en kan ik de juiste stappen nemen. Ik ben ook heel tevreden over de begeleiding van Ira. Zij heeft mij vanaf de eerste kennismaking duidelijk gemaakt dat ik bij haar terecht kan met vragen of problemen.”

Bouwen aan mijn toekomst
Alex vervolgt: “Wat ik mensen aanraad die schulden hebben en niet lekker in hun vel zitten: praat er met iemand over en zorg dat je hulp krijgt. Daar heb ik zelf mee gewacht tot ik op straat stond en hoge schulden had. Mensen kunnen je handvatten aanreiken, maar je moet er zélf wat mee doen. Nadat ik bij de NoiZ kwam, was het voor mij niet zo moeilijk meer om die knop om te zetten. Ik wilde daar weg en mijzelf helpen. Nu kan ik weer bouwen aan mijn toekomst.”

Alex wil liever niet op de foto. Niet iedereen in zijn omgeving weet dat hij in deze situatie zit.

10 juli 2019

WIJ 3.0 zeer verheugd over opdrachten gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft op meerdere aanbestedingen in het sociaal domein werk gegund aan WIJ 3.0. De komende jaren zullen we actief zijn in de arbeidsmatige activering, de individuele begeleiding en de dagbegeleiding Ouderen. Binnen de arbeidsmatige activering heeft WIJ 3.0 veel ervaring en ook veel ambitie om kansrijke deelnemers meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Bij de Individuele begeleiding leggen we de nadruk op de relatie met activering. Voor de dagbegeleiding Ouderen telt ons specialisme in GGZ-problematiek en de groep ouderen die specifiek hier mee te maken hebben.

WIJ 3.0 is zeer ingenomen met de opdrachten. Het betekent dat veel bestaande activiteiten voortgezet kunnen worden. Dat biedt medewerkers en deelnemers zekerheid en een basis om te groeien. De gunningen betekenen eveneens dat WIJ 3.0 haar dienstverlening kan verbreden en meer toegerust is om bewoners die het zonder hulp niet redden kan steunen in hun maatschappelijk herstel.

De opdrachten starten op 1 januari 2020.