Maandelijks archief: februari 2019

Wil je lesmateriaal maken?

Wil je meehelpen nieuw lesmateriaal te maken?

Digiwijs 3.0 helpt de Utrechter digitaal vaardiger te worden. Dit doen we met cursussen en oefeninlopen. Ruim vijftig vrijwilligers zijn binnen Digiwijs 3.0 actief om als docent dit te begeleiden.

Wat staat ons voor ogen:

Wij willen lesmateriaal ontwikkelen dat zo veel mogelijk aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van onze cursisten. De doelgroep waar wij ons op richten zijn kwetsbaren mensen, vaak  met weinig opleiding, inkomen en beperkte maatschappelijke perspectieven. Het lesmateriaal voor deze groep moet nauw aansluiten bij het eigen leertempo. Ons huidige lesmateriaal gaat uit van een klassikale benadering.

We willen gaan werken met leerdoelen. En met een aantal thema’s waaruit de cursisten een keuze kunnen maken. We stellen ons voor dat iedere cursist op eigen niveau en in eigen leertempo aan de slag gaat. We denken dat het ontwikkelen en ontwerpen van leskaarten met veel symbolen en met een minimum aan tekst een bijdrage zal leveren aan:

  • meer motivatie van de cursisten; meer binding en minder uitval
  • grotere effectiviteit van de cursus. Naarmate de lesstof beter aansluit op het leervermogen en de leerbehoefte zal de cursist meer leren.
  • meer motivatie van onze vrijwillige docenten. De vrijwilliger zal meer coachen en individueel ondersteunen
  • makkelijker en efficiëntere indeling van de cursusgroepen.

Denktank

We zoekenmensen die in een ontwikkelgroep/ brainstormgroep/ denktank willen zitten. En die gedurende een paar bijeenkomsten een concept voor het nieuwe lesmateriaal willen helpen ontwikkelen

We zoeken hiervoor mensen die:

  • ons willen adviseren, en ondersteunen, die kennis van zaken hebben over leerdoelen en lesmateriaal.
  • kunnen helpen met vormgeven
  • affiniteit hebben met onze doelgroep
  • er rekening mee houden dat we met vrijwilligers werken

Wij hebben voor ogen om zo spoedig mogelijk van start te gaan, en dat we drie vier bijeenkomsten nodig hebben. Voelt u zich aangesproeken of wilt u een bijdrage leveren neem contact met me op: Peter Haver; Projectleider Digiwijs, Peter.Haver@wij30.nl  0650453989