Maandelijks archief: november 2018

WIJ 3.0 bouwt aanbod in Woerden af

De afgelopen periode hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente over het voortbestaan van de locatie van WIJ 3.0 in Woerden. WIJ 3.0 huurde een aantal ruimtes in het pand van coöperatie Synergos aan de Gildenweg. Helaas heeft deze coöperatie de afgelopen week het faillissement moeten aanvragen. Dit betekent voor ons dat we op korte termijn geen ruimte meer hebben. Helaas lukt het ons ook niet om op korte termijn andere geschikte en betaalbare ruimte te vinden. Daarom bouwt WIJ 3.0 de komende maanden haar activiteitenaanbod af.

We realiseren ons terdege dat dit een besluit is met veel impact voor onze deelnemers. We hopen met de eigenaar van het pand Synergos afspraken te kunnen maken om tot april 2019 onze activiteiten in het pand voort te kunnen zetten. Deze periode willen we dan vooral gebruiken om voor onze deelnemers een goede overdracht van zorg te regelen naar een andere aanbieder. Uiteraard doen wij dit in nauw overleg met de deelnemer zelf, de verwijzer en eventueel andere betrokkenen.

Aanstaande woensdagmiddag gaan wij dit communiceren naar onze deelnemers. Dit doen we in een zogenaamd deelnemers overleg. We kunnen ons voorstellen dat de deelnemers daarna met behoorlijk wat vragen en emoties zitten. We nemen de tijd om hier  bij stil te staan, en willen zo snel mogelijk met iedere deelnemer een gesprek voeren over de vervolg mogelijkheden.

Deelnemers die niet bij het overleg zijn zullen we telefonisch proberen te bereiken.