Maandelijks archief: oktober 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 was het eerste jaar voor WIJ 3.0 als organisatie. Het kostte meer tijd dan gebruikelijk om de verslaglegging af te ronden en te komen tot een jaarverslag. We hechten daar, onlangs het wat latere verschijnen ervan, wel veel waarde aan. Het geeft onze eerste stappen weer en maakt controleerbaar of WIJ 3.0 trouw is aan haar uitgangspunten en doelen.

Dit jaarverslag is gemaakt om in de kern die controle en openheid te bieden. We zijn er blij mee en hopen dat het u ook een beter zicht biedt op WIJ 3.0.

Thema workshop gemeenteloket

Afspraak maken met de gemeente? Hoe doe ik dat?

Ook de gemeente Utrecht heeft haar dienstverlening vooral on line georganiseerd. Je moet overweg kunnen met de computer en internet om een afspraak te maken bij burgerzaken. Wie dat wil leren is welkom bij de drie thema-workshops die WIJ 3.0 samen met Buurtteams Sociaal en U Centraal organiseert.

  • Maandag 24 oktober van 13 tot 15 uur op Marco Pololaan 71, Kanaleneiland.
  • Donderdag 27 oktober van 10 tot 12 uur op Hondsrug 17 (Muskieto), Lunetten.
  • Dinsdag 1 november van 14 tot 16 uur op Ludgerusstraat 251 (Buurthuis), Zuilen.

Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Belt u hiervoor de buurtteams: voor Kanaleneiland, 030-7400514, voor Lunetten, 030-7400511 en voor Zuilen, 030-7400503