Maandelijks archief: juni 2016

Suikerfeest in WIJ a/d Oudegracht

Wij 3.0  en geestelijke verzorging Altrecht vieren het
Ied – ul- Fitr
We staan op feestelijke wijze stil bij het einde van de Ramadan.
Muziek met dansende derwisj, quiz en hapjes
http://www.islamicteaching.info/wp-content/uploads/2012/11/whirling-dervishes2.png
U bent van harte welkom
Op dinsdag 12 juli 
Start: 13.30 u 
Oudegracht 281-283 a/d Werf, Utrecht.
 
                                                                                                     
voor meer info: Jolanda Kouffeld (030-7371024)             Imam Hafid mahla ( 030-2308881)

Paneldag 2016 sfeervol

Vandaag vond in en buiten de Stadsbrug de traditionele paneldag plaats van Meetellen. De opkomst was groot. Veel panelleden waren aanwezig. Voor hen is in eerste instantie de dag ook bedoeld; om ze te bedanken voor hun antwoorden op de vragen in de enquete van Meetellen. De paneldagbezoekers telden ook (veel) medewerkers van de gemeente, van WIJ 3.0, Tussenvoorziening, GGZ Nederland en (uiteraard) de panelmedewerkers, zij die als vrijwilliger Meetellen dragen.

Tijdens de dag werd de nieuwste Factsheet gepresenteerd. Hierin de feiten en duidingen over het meest recent uitgevoerde onderzoek naar de informatievoorziening aan ‘doelgroepen’. Aan het onderzoek hadden 219 panelleden meegedaan. 64% van hen had wel eens info gezocht over dag-activiteiten. En 42% over geld-zaken. Van de leden gaf ruim een derde aan hulp te willen bij het omgaan met computer en internet. Ruim de helft meldde zelf geen telefoon met internet te hebben en 31% heeft geen eigen computer met internet.

In een snel digitaliserende samenleving betekent dit dat groepen die al achteraan komen nog meer op afstand worden geplaatst. Hun afhankelijkheid van anderen neemt toe, hun zelfstandigheid neemt nog meer af.

Wat is ‘Meedoen’ bij WIJ 3.0?

Meedoen, wat is dat eigenlijk?

Wat is dat eigenlijk, meedoen? Die vraag wordt beantwoordt in een recent verschenen publicatie van de gemeente Utrecht. Diverse organisaties, waaronder WIJ 3.0, doen hun verhaal over hoe zij mogelijkheden bieden aan burgers om actief bezig te zijn en ‘gewoon’ onder de mensen te zijn.

Het boekje is in te zien via deze link: GEU Meedoen in Utrecht_V5